شماره‌های پیشین نشریه

 

به منظور بسط و بازخوانی وجوهی از نظریه های ادبی، نیز ارائۀ نقدهایی متناسب با تلقی های گفتمانی از متون ادبی، هرگونه مقاله‎ ای که به بسط تئوریک نظریه­ های ادبی و پژوهش­های انتقادی در حوزۀ تحلیل گفتمان ادبی با تکیه بر دلالت یابی متنی در نوشتارهای ادبی بینجامد و از ارزش علمی و پژوهشی لازم برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد. هیأت تحریریه در رد یا قبول و نیز  اصلاح مقالات آزاد است.

 

ایمیل نشریه: t.goftman@uok.ac.ir

--------------------------------------------

این نشریه با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران منتشر می شود.

--------------------------------------------

نویسندگان و پژوهشگران محترم، لطفاً قبل از ارسال مقاله، بخش راهنمای نویسندگان را ملاحظه فرمایید.

--------------------------------------------

 همراه با مقاله، فرم تعارض منافع با امضای نویسنده مسؤول مقاله بارگذاری شود.

--------------------------------------------

محل چاپ: ایران، سنندج

ناشر: دانشگاه کردستان

حوزۀ تخصصی: تحلیل گفتمان ادبی

زبان مجله: دو زبانه فارسی با چکیده انگلیسی

نوبت انتشار: فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: حداقل دو داور (دو سویه و ناشناس)

زمان داوری: یک تا دو ماه

دسترسی به مقالات: رایگان تمام متن

 

بانک ها و نمایه نامه ها

نشریات مرتبط